1.1. Derneğin Adı Ve Merkezi

Derneğin adı "Kıbrıs Bilişim Derneği"dir (KBD). Merkezi Lefkoşa'dadır. Dernek Merkez Genel Kurulunun gerekli gördüğü yerlerde şubeler açabilir.

1.2. Derneğin Amacı

Derneğin amacı KKTC'deki bilişim ile ilgili her türlü çalışma ve düzenlemenin toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak biçimde çağdaş boyutlarda gerçekleşmesin katkıda bulunmaktır. Dernek, etkinliklerini yürütürken aşağıdaki hususları göz önünde tutar.

a)     Ülkemizde bilişim ve ilgili teknolojilerin ve bilgisayar kullanımının verimli bir biçimde artması, gelişmesi ve çağdaş boyutlarda tutulmasına yardımcı olmak,

b)     Bilişimcileri bir araya toplamak, mesleki gelişme ve dayanışmalarını sağlamak,

c)     Bilişim sektöründeki insan gücünün verimlilik ve etkinliğini arttırmak, insana yapılan yatırımları desteklemek, ve bu amaçla sertifika programları düzenlemek,

d)     Bilişimle ilgili standartlar, terminoloji, eğitim, yasal düzenlemeler, çalışma koşulları gibi konularda önerilerde bulunmak  ve destek vermek,

e)     Bilişim konusunda bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları ile donanım ve yazılım üretimini desteklemek, kalitenin gelişmesini gözetmek,

f)       Bilgisayar donanımı, yazılımı, iletişim ve benzeri konularda dünya ile bütünleşmenin sağlanmasında yardımcı olmak,

g)     Bilişim sektörü içerisinde koordinasyonun sağlanmasına katkıda bulunmak,

h)    Bilişim konusunda kamusal yararı önde tutan politika ve kararların oluşmasına yardımcı olmak,

i)       Bilişim-bilgi toplumu olma yönündeki bilincin ülke genelinde artmasına yardımcı olmak,                                                          

1.3.         Dernek Etkinlikleri

Bilişimle ilgili toplumsal sorunlara çözüm önerileri geliştirmek Dernek amaçlarını sağlamak üzere aşağıdaki etkinlikleri gösterir:

a)     Çalışma grupları kurar, güncel ve geleceğe yönelik konularda araştırmalar yapar ve yaptırır,

b)     Teknik ve bilimsel danışmanlık olanağı sağlar, raporlar hazırlar ve hazırlatır, bilgi alışverişi ve işbirliği olanakları yaratır.

c)     Teknik ve bilimsel yayın yapar.

d)     Meslek içi eğitim programları düzenler ve uygular.

e)     Konferans, kurultay, seminer, açıkoturum ve benzeri mesleki toplantılar düzenler.

f)       Bilgi, bilgi işlem, bilgi sistemi, bilgi iletişimi ve benzeri ilgili konulardaki yöntem ve teknikleri tanıtır.

g)     Bilişimle ilgili ulusal ve uluslararası toplantılar düzenler ve bu tür toplantılara katılır, ilgili kuruluşlarla ilişki kurar ve üye olabilir,

h)    Bilişimle ve ilgili olan öteki konularda dünyada yaşanan gelişmeleri izler ve ülkemize aktarılmasına yardımcı olur.

i)       Derneğin amacıyla ilgili yasaları geliştirmek için öneriler hazırlamak, bu önerileri ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek, görüşmeler yapmak, gelişmeleri kamuoyuna yansıtmak,

j)       Üyeler arasındaki ilişkileri geliştirmek için lokal, dinlenme tesisi ve benzeri işletmeler kurmak ve işletmek amacını gerçekleştirmek için taşınmaz mal edinmek.

 

1.4. Derneğin Kurucuları

Derneğin kurucuları aşağıda gösterilmiştir.

 

 

Adı

Soyadı

Kurumu

1

Hasan

AMCA

DAÜ Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu

2

Mehmet

CİVİSİLLİ

Analiz Computers

3

Hilmi

KANSU

Comtech

4

Şeren

SÖZGEN

Sentez Bilgisayar

5

Sultan

TAÇYILDIZ

Analiz Systems

6

Alpay

EROSAL

EBİM Ltd.

7

Mustafa

İLKAN

DAÜ Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu

8

Mücahit

ÇELİKAĞ

KKTC İçişleri Bakanlığı

9

Eralp

CÜRCİOĞLU

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı

10

Ekrem

VAROĞLU

DAÜ Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu

11

Aytaç

ÇERKEZ

DAÜ Bilgi İşlem Merkezi

12

Cem

YAĞLI

DAÜ Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu

13

Osman

KASAPOĞLU

Polis Genel Müdürlüğü

14

Mustafa

MENEKAY

Yakın Doğu Üniversitesi

15

Mehmet

ALPTÜRK

Mahir Bilgisayar

16

Necdet

İCİL

DAÜ Bilgi İşlem Merkezi Müd.

17

Mehmet

AKSOY

BRT

18

Kemal

ATAMAN

Kooperatif Merkez Bankası

19

Yusuf

KÜÇÜK

DAÜ Bilgi İşlem Merkezi

20

Erten

SORAKIN

Lefke Avrupa Üniversitesi

21

Ali

HAYDAR

Girne Amerikan Üniversitesi

22

Mustafa

ÇAĞATAYLI

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

23

Emre

ÖZEN

DAÜ Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu

24

Nilgün

SUPHİ

DAÜ Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu